„Būkite pilni dvasios“

Paskelbta: 2017-11-21
Peržiūros: 51
Kategorija: Renginiai

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA


VI CHORŲ FESTIVALIS,
SKIRTAS RELIGINĖS MUZIKOS,
POEZIJOS IR CHORŲ GLOBĖJAI ŠV. CECILIJAI

„BŪKITE PILNI DVASIOS!“

Išsiliejusi šventoji Dvasia – prisipildykite Džiaugsmo ir Ramybės Dvasios.
Atsiverskite ir eikite kartu su Jėzumi. Tegul Jis veda Teisingais keliais...

Šv. Cecilija Europoje laikoma muzikos ir

muzikantų globėja, Lietuvoje šią datą ypač noriai

pažymi bažnytiniai ir kiti chorai.


Tikslas:

Tęsti ir puoselėti chorinio dainavimo tradicijas; skatinti klasių bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą; plačiau susipažinti su religinės muzikos, poezijos ir chorų globėja šv. Cecilija.


Vieta ir laikas, dalyviai:

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, aktų salė
2017 m. lapkričio 22 d. 13.00-13.40 val. – festivalio dalyviai - 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai;
2017 m. lapkričio 27 d. 12.00-12.50 val. – festivalio dalyviai – 1-4 klasių mokiniai ir mokytojai.

  • Alfonso Lipniūno progimnazijoschoras „Angelaičiai“
  • Alfonso Lipniūno progimnazijos dainavimo studija „Akimirksnis“
  • 7b klasės mokinys Milanas Rinkevičius (fleita)


Laukiamas rezultatas:

  • Sudarytos sąlygosplėtotis mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai;
  • Ugdomi mokiniųbendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
  • Formuojamosdorinės vertybės;
  • Stiprėsprogimnazijos bendruomeniškumas.


Renginio organizatorė:      muzikos mokytoja metodininkė Loreta Palavenienė
Renginio vedėja:                 lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Mačėnienė


Vykdytojai, renginio globėjai:

tikybos mokytojai s. Kristina, kun. Domingo
muzikos vyr. mokytoja Nijolė Misevičienė
prad. kl. mokytoja Irena Mikalajūnienė
kompiuterių priežiūros inžinierius Aurimas Makutėnas
1-8 klasių vadovai, dėstantys mokytojai

Skaityti daugiau.

Kviečiame į Atvirų durų dieną

Paskelbta: 2017-11-21
Peržiūros: 14
Kategorija: Renginiai

Kviečiame į Atvirų durų dieną

Lapkričio 29 d. (trečiadienį) maloniai kviečiame Tėvelius ir mokinius į Atvirų durų dieną:
17.30 val. 1-8 klasių mokinių ir tėvelių susitikimas su klasių vadovais klasėse
18.00 val. 1-8 klasių tėvelių susitikimas su psichologe Diana Kudžmiene progimnazijos Aktų salėje „Bendrauti su vaikais. Kaip?“
18.45 - 20.00 val. – 1-8 klasių mokinių ir tėvelių susitikimai su dėstančiais mokytojais klasėse

100 Lietuvai – 100 knygų progimnazijos bibliotekai

Paskelbta: 2017-11-07
Peržiūros: 129
Kategorija: Renginiai

Austrų rašytojas Stefanas Cveigas rašė: „Nesenstanti ir neįveikiama, nugalinti laiką yra knyga. Ji – mūsų gyvenimo pagrindas, dabartis ir ateitis“. Rašytojas teisus, juk knyga – didelės išminties ir žinių lobynas. Žmogus, skaitantis knygą, niekada nebūna vienišas, - su juo knyga, kuri praturtina dvasinį pasaulį, teikia džiugesį, padeda suprasti save, atrasti, įvertinti ir kuri šviečia net tada, kai aplinkui dargana.

Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia akciją „Padovanok knygą progimnazijos bibliotekai“. Ši akcija projekto „100 Lietuvai – 100 knygų progimnazijos bibliotekai“ dalis.
Tikslas: tapti aktyviais unikalios Lietuvai šventės dalyviais ir savo indėliu praturtinti progimnazijos bibliotekos fondą.
Veikla: klasės bendruomenė dovanoja 2 – 3 knygeles iš numatyto sąrašo.
Rezultatas: kiekvienas mokinys, tapęs aktyviu akcijos dalyviu, turės unikalią galimybę perskaityti 100 knygelių.

Tikimės, jog į akciją aktyviai įsijungs ne tik progimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, darbuotojai.
Kreipiamės ir į buvusius Alfonso Lipniūno progimnazijos mokinius, rėmėjus, visus knygą mylinčius žmones – maloniai prašome palaikyti mūsų akciją ir pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100 – metį prisidėti dovanojant mokyklai knygų.
Kiekvieno akcijos dalyvio indėlis bus pagarbiai priimtas ir įrašytas į mokyklos istoriją kaip gerumas, meilė, dėmesys, kurio neįmanoma išmatuoti jokiais metrais, nes jis neišsemiamas, 100 – riopai sugrįžtantis duodantiems, ir kuris neužgęsta kaip pačios knygos šviesa.

Knygų sąrašas


Skaityti daugiau.

Darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais

Paskelbta: 2017-11-22
Peržiūros: 21
Kategorija: Renginiai
  2017 m. lapkričio 22 dieną Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje įvyko darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais. Mokymo tikslas - supažindinti darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, gaisrine įranga, darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už teisės aktų pažeidimus.
Skaityti daugiau.

Naujausios vaikiškos knygos jau bibliotekoje

Paskelbta: 2017-11-22
Peržiūros: 17
Kategorija: Renginiai
„Švieskime vaikus“ Labdaros ir paramos fondas

Naujausios vaikiškos knygos jau bibliotekoje

„Švieskime vaikus“ Labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME VAIKUS“ progimnazijos bibliotekai padovanojo 9 pavadinimų 18 egzempliorių knygelių.
Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, bei kitas ugdymo bei švietimo įstaigas geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams, skatindamas vaikus skaityti, o rašytojus – kurti literatūrą vaikams.

Skaitykloje atidaryta mūsų buvusios mokinės paroda

Paskelbta: 2017-11-17
Peržiūros: 47
Kategorija: Renginiai

13 klasės pamoka „Mokau vaiką mokytis“

Paskelbta: 2017-11-16
Peržiūros: 116
Kategorija: Renginiai

Nesikankink, jei ko nors negali padaryti dėl savo vaiko. Kankinkis, jei gali, bet nedarai. Atmink: dėl vaiko padarei nepakankamai, jei nepadarei visko. /Janušas Korčakas/

Progimnazijos 1a ir 1b klasės mokinių tėveliai tapo 13 klasės mokiniais ir dalyvavo integruotoje pamokoje „Mokau vaiką mokytis“. Pamoką vedė progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, pavaduotoja ugdymui Ligita Urbelienė, muzikos mokytoja Loreta Palavenienė, pirmokų mokytojos Danguolė Kviliūnienė ir Elena Oldenburg, talkino kompiuterių priežiūros inžinierius Aurimas Makutėnas.

Skaityti daugiau.

Susitikimas su lopšelių – darželių priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis

Paskelbta: 2017-11-16
Peržiūros: 35
Kategorija: Renginiai
  Pirmieji vaiko žingsniai mokykloje. Kokie jie? Lapkričio 15 d. prie apskrito stalo apie tai diskutavo lopšelių - darželių priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir pradinių klasių mokytojos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Urbelienė apibendrino pirmokėlio ir jo tėvelių užrašytus pirmuosius patirtus įspūdžius mokykloje, klasėje. Pirmokų mokytojos D. Kviliūnienė ir E. Oldenburg pasidžiaugė vaikų sėkmėmis, įvardijo iškilusias sunkumus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalijosi savo patirtimi.
Skaityti daugiau.

Kvietimas

Paskelbta: 2017-11-15
Peržiūros: 54
Kategorija: Renginiai

KVIETIMAS

 

„Raskime laiko klausytis, žvelgti į akis, išmokime kartu verkti, drąsinti vienas kitą, juoktis, būti tiesiog kartu.“

Bruno Ferrero


Maloniai kviečiame dalyvauti mokinių-mokytojų-tėvų konferencijoje Penktokas: pažink, suprask, padėk“, kuri vyks 2017 m. lapkričio 22 d. 18.00 val. progimnazijos aktų salėje.

Administracija


Misija 2017

Paskelbta: 2017-11-14
Peržiūros: 68
Kategorija: Renginiai

Misija 2017 #laisvėskelionė: spalis

Spalio mėnesio iššūkis. Jonas Vileišis – aktyvus Lietuvos nepriklausomybės propaguotojas, lietuvių kalbos mylėtojas, gynęs teisę į laisvę kalbėti gimtąja kalba. Jis ne tik rūpinosi, bet ir rašė – vadovėlius, straipsnius, – tikėdamas, kad mūsų kalba nebus užmiršta.

Skaityti daugiau.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 83 84 »

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės